ห้องเรียนศิลปะ

ครูเผชิญ กันธิยะ


ครูปนัดพงษ์ มหาแก้ว


ครูสุชาวดี ขันโท

ศ33101 ชั้นม.6/2. ไลน์กลุ่ม 602. ชั้นม6/6 ไลน์กลุ่ม606. ชั้นม.6/4 ไลน์กลุ่ม604

ครูวีรภัทร ใจยา


ครูนิติกร เครือวัง

ม.2/1 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ22101 รหัส Google Classroom 66ockk7

ม.2/2 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ22101 รหัส Google Classroom y6uf2rk

ม.2/3 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ22101 รหัส Google Classroom 5ez2zpk

ม.2/4 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ22101 รหัส Google Classroom 26hvrco

ม.2/5 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ22101 รหัส Google Classroom rutkjyq

ม.2/6 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ22101 รหัส Google Classroom gust7fh

ม.2/7 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ22101 รหัส Google Classroom nbjt5we


ม.5/1 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ32101 รหัส Google Classroom yhob2wt

ม.5/2 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ32101 รหัส Google Classroom jmdpgv7

ม.5/3 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ32101 รหัส Google Classroom zioii5o

ม.5/4 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ32101 รหัส Google Classroom y5lntfq

ม.5/5 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ32101 รหัส Google Classroom tgvdo6o

ม.5/6 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ32101 รหัส Google Classroom ao46bbt

ม.5/7 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ32101 รหัส Google Classroom ao46bbt

ครูช่อเอื้อง รัตนชัย

ม.3/1 ศ23101​ นาฏศิลป์​ รหัส​ google​ classroom : qt6d27m

ม.3/2 ศ23101​ นาฏศิลป์​ รหัส​ google​ classroom :​ qefnf2s

ม.3/3 ศ23101​ นาฏศิลป์​ รหัส​ google​ classroom : rufcdui

ม.3/4​ ศ23101​ นาฏศิลป์​ รหัส​ google​ classroom : up6i3zo

ม.3/5 ศ23101​ นาฏศิลป์​ รหัส​ google​ classroom : z472giw

ม.3/6 ศ23101​ นาฏศิลป์​ รหัส​ google​ classroom : vdvl4hr

ม.3/7 ศ23101​ นาฏศิลป์​ รหัส​ google​ classroom : lq2g4bf

ม.3/8 ศ23101​ นาฏศิลป์​ รหัส​ google​ classroom : pvpkj6f