ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

Welcome to TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN KHELANGNAKORN SCHOOL

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2565

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย สระว่ายน้ำ (Lifeguard)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย สระว่ายน้ำ (Lifeguard)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ไลฟ์การ์ด (Lifeguard) พนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ำ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน

ปี2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง
แม่บ้านสระว่ายน้ำ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาคณิตศาสตร

ประกาศ การเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4)
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนแบบจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษา และ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)
ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษาและครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่องการประกวดตั้งชื่ออาคารเรียน 318ล/55-ข ดาวโหลดใบสมัคร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศ ปี2562
ประกาศ ปี 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)