ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

Welcome to TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN KHELANGNAKORN SCHOOL

ประกาศ

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้ปกครองมาชำระเงินระดมทรัพยากรของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 ได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 จนถึง 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2,700บาท ทุกระดับชั้น

ประกาศแจ้ง เรื่อง เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 เนื่องจากระบบการลงทะเบียนไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้