ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

Welcome to  TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN KHELANGNAKORN SCHOOL

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2566
ประกาศ การประกวดตั้งชื่อห้องสมุดใหม่
ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ
                ชาวต่างชาติ
ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูอัตราจ้าง
              สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
ประกาศ  ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอน
              ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
ประกาศ  การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 


ปี2565

ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานดูแลความ  
              ปลอดภัย สระว่ายน้ำ (Lifeguard)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานดูแลความ  
              ปลอดภัย สระว่ายน้ำ (Lifeguard)
ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ไลฟ์การ์ด (Lifeguard) พนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ำ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีนประกาศ ปี2562
ประกาศ ปี 2563
ประกาศ ปี 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)