ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

Welcome to  TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN KHELANGNAKORN SCHOOL

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2567

ระกาศ  ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิจําหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2567
ประกาศ  การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจําหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2567
              (รอบ 2)
ประกาศ  รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน
              ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
ประกาศ  ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ว่าด้วยการจำหน่ายอาหาร
                ในสถานศึกษา พ.ศ. 2567

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
                วิชาคอมพิวเตอร์จำนวน 2 อัตร

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายช่อดอกไม้ ตุ๊กตา และของที่ระลึกประเภทต่างๆ
ประกาศ การชำระเงินบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
              และค่าใช้จ่ายในการสนุบสนุนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1
              ปีการศึกษา 2567

ประกาศ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2567
ประกาศ ใบสรุปการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรและการลงทุนของการศึกษา
              และค่าใช้จ่ายส่วนตัวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2567
ประกาศ  เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายของในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
                เขลางค์นคร


ปี2566
ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
ประกาศ  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง
                ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชา
                คณิตศาสตร์
ประกาศ การประกวดตั้งชื่อห้องสมุดใหม่
ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ
                ชาวต่างชาติ
ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูอัตราจ้าง
              สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
ประกาศ  ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอน
              ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
ประกาศ  การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 


ปี2565

ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานดูแลความ  
              ปลอดภัย สระว่ายน้ำ (Lifeguard)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานดูแลความ  
              ปลอดภัย สระว่ายน้ำ (Lifeguard)
ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ไลฟ์การ์ด (Lifeguard) พนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ำ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีนประกาศ ปี2562
ประกาศ ปี 2563
ประกาศ ปี 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)