ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

Welcome to TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN KHELANGNAKORN SCHOOL

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2565

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย สระว่ายน้ำ (Lifeguard)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย สระว่ายน้ำ (Lifeguard)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ไลฟ์การ์ด (Lifeguard) พนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ำ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน

ปี2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง
แม่บ้านสระว่ายน้ำ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาคณิตศาสตร

ประกาศ การเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4)
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนแบบจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษา และ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)
ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษาและครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่องการประกวดตั้งชื่ออาคารเรียน 318ล/55-ข ดาวโหลดใบสมัคร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศ ปี2562
ประกาศ ปี 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)