ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

Welcome to TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN KHELANGNAKORN SCHOOL

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนแบบจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษา และ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)
ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษาและครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่องการประกวดตั้งชื่ออาคารเรียน 318ล/55-ข ดาวโหลดใบสมัคร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศ ปี2562
ประกาศ ปี 2563

ผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อัตราจ้างประจำ
อัตราจ้างชั่วคราว

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง 7 ธันวาคม 2563)

ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6