.:  กระทรวงศึกษาธิการ
   .:  สำนักงาน สพฐ.
   .:  สพม. เขต 35
   .:  สพป. ลป. เขต 1
   .:  ศูนย์ GPA
   .:  สลิบเงินเดือน
   .:  สกสค. ลำปาง
   .:  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   .:  สหกรณ์ ครูสามัญ
   .:  กองทุน กบข.
 

 

 

มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คำร้อง-ทำนอง  อร่าม ขาวสะอาด

 

         ธงพระเกี้ยวชมพู พริ้วดูงามสง่า        เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สถาบัน การศึกษาเยาวชน                         พวกเราเริ่มต้นด้วยการรักเรียน
รวมกันมั่นคงในความพากเพียร                 ผลลัพธ์หมุนเวียนกลับมาถึงตน
เพื่อสังคม เพื่อชาติไทย  สามัคคีมีไว้           ผลดียิ่งใหญ่เลิศล้น
ชมพูโบกสะบัดพระเกี้ยวเด่นชัดทุก ๆ คน   สถาบันเริ่มต้นเด่นดี

    *   พระเกี้ยวชมพู                                   คู่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ดั่งสาย โลหิตเดียว                                     ยึดเหนี่ยวด้วยพระเกี้ยวชมพูสดสี
ผูกมิตร ไมตรี                                            ศักดิ์ศรีน้องพี่สมัครสมาน
เราต้อง มองไกล                                        เพื่อไทยในอนาคตกาล
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ                      ให้เจริญสุขศานต์ตลอดไป

...

           

 

 


 


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง 249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100
Tel. 054-226 932 , 054-312 222 (วิชาการ), 054-230 698 ( งบประมาณ)    Fax 054-230 603    Email :tup-kln@hotmail.com

Copyright By Triamudomsuksapattanakarn Khelangnakorn School Lampang THAILAND