ประมวลภาพ  . . . ทุกเรื่องราว. . . ที่มีโอกาส และได้รับ ความร่วมมือ  . .ขอบคุณ ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วม และ เติมเต็ม ทุกกิจกรรม

 

ปีการศึกษา 2560

  1 - ทำบุญ บวงสรวง เสาเอก อาคารเรียนหลังใหม่     พฤ. ๔ พ.ค. ๒๕๖๐

  2 - ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน -   ศ. ๒  มิ.ย. ๒๕๖๐

  3 - วันสุนทรภู่  ชุด 1 , ชุด 2 -   จ. ๒๖  มิ.ย. ๒๕๖๐

  4 - พิธี ไหว้ครู  ๒๕๖๐-   พฤ. ๒๙  มิ.ย. ๒๕๖๐

  5 - หล่อเทียนพรรษา -   ศ. ๓๐  มิ.ย.  ๒๕๖๐

  6 - ระดับชั้น ถวายเทียนพรรษา ๗ วัด -   พฤ. ๖  ก.ค. ๒๕๖๐

  7 - รณงค์ ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน  กองทัพภาค 3-   พ. ๑๙  ก.ค.  ๒๕๖๐

  8 - ลส.-นน  ถวายพระพรชัย, ทบทวนคำปฏิญาน   ๒๘ ก.ค.๒๕๖๐

  9- กิจกรรมวันแม่ ๒๕๖๐  -    ๑๑-๑๒  ส.ค.  ๒๕๖๐

 10 -  ดำนา " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ "   ๒๕๖๐  -   ศ. ๑๘  ส.ค.  ๒๕๖๐

 11 -  รับและประดับเข็มพระเกี้ยว  ม.๔  ปี ๒๕๖๐  -    ๒๔  ส.ค.  ๒๕๖๐

 12 - ครูเกษียณ ๖๐ อำลา นร.   -    ๑๙  ก.ย.  ๒๕๖๐

 13 - สัมมนา รร. ในเครือเตรียมพัฒน์ ฯ  อุดรธานี   -    ๒๕-๒๖  ก.ย.  ๒๕๖๐

 14 - มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ๖๐  -    ๒๘  ก.ย.  ๒๕๖๐

 15 - พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ โรงอาหารใหม่   -    ๒๐  ต.ค.  ๒๕๖๐

16 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๒/๒๕๖๐  -    อา.๒๙  ต.ค.  ๒๕๖๐

ปีการศึกษา 2559

  1- ผ้าป่าสามัคคี ๒๕๕๙     ศ. ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙

  2- ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน  ชุดที่  1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3   ชุดที่ 4 -   พ. ๑  มิ.ย. ๒๕๕๙

  3- กิ๊กดู๋  Canpus      พฤ. ๒  มิ.ย. ๒๕๕๙

  4- ยินดี ผอ.ภูริต  ได้เชี่ยวชาญ   ภาพชุด 1  -  ภาพชุด 2  อ. ๗  มิ.ย. ๒๕๕๙

  5- พิธีไหว้ครู ๒๕๕๙   พฤ  ๑๖  มิ.ย. ๒๕๕๙

  6- วันสุนทรภู่  ๒๕๕๙   ห้องทานตะวัน   พฤ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙
  7- หล่อเทียนพรรษา    ๗ ก.ค. ๒๕๕๙

  8- ศาลแขวงเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมาย   ศ.๘ ก.ค. ๒๕๕๙
  9- ถวายเทียนพรรษา   ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙

10- เก็บตัวอย่างดิน แปลงนาข้าว    ศ. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙

11- อบรม Stem ศึกษา  .. ๒๖-๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙

12-  การประชุมเตรียมดำเนินการ ทำนา   ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

13- อบรมนักเรียน วิธีทำนาแบบประณีต   ๑ ส.ค. ๒๕๕๙

14- เตรียมดินเพาะกล้าข้าว   ๔ ส.ค. ๒๕๕๙

15- เพาะกล้าข้าว    ศ. ๕ ส.ค. ๒๕๕๙   ,   ส. ๖ ส.ค. ๒๕๕๙

16- " ก้าวทันอาเซียน" ปีการศึกษา ๒๕๕๙ _  .. ๘ ส.ค. ๒๕๕๙

17- วันแม่ 2559  1-ถวายพระพร , 2-แม่ตัวอย่าง , 3-ร่วมงานจังหวัด

18- ระดับชั้น ม.3  ฟังธรรมระหว่างพรรษา   ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙
19- ระดับชั้น ม.๒  ฟังธรรมระหว่างพรรษา   ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙

20-  พัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ ทำน้ำหมักชีวภาพ   ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙
21- ย้ายถาดเพาะกล้าข้าว  ,   ถอนกล้าข้าว  , ปรับปรุงดินนาที่วางถาดเพาะกล้า  

22- งานปลูกข้าว    ขึ้นท้าวทั้งสี่  ,  ต้อนรับ เลขาฯ มูลนิธิ  , พิธีเปิด
 

       ร่อนดินเหนียว  ,   ประชุมนักเรียน ซักซ้อมงาน       .. ๑๘ ส.ค. ๕๙

 

        แสดงนาฏศิลป  ,  สาธิตปลูกข้าว  , ปล่อยปลา , ดูพื้นที่บริเวณงาน   .. ๑๙ ส.ค. ๕๙
23- ครูเกษียณ กล่าวอำลาหน้าแถว   .. ศ. ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙

24- มุทิตาจิต ครูเกษียณ ๒๕๕๙   ชุดที่ ๑   ,  ชุดที่ ๒   .. ศ. ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
25- สัมนาเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๓    ๒๕-๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙

26- สอบธรรมสนามหลวง  ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙
27- รวมพลังแสดงความจงรักภักดี   ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙

28- ถวายอาลัย พระราชกุศลปัญญาสมวาร  - ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙
29- ระดับชั้น  ม.๒  ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์แม่เมาะ   ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙

 
30- ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่     ๔ ม.ค. ๒๕๖๐

 31-  เลขาฯ ผู้ช่วย  รมต. กระทรวง ศธ. เยี่ยมสถานศึกษาพอเพียง    ๙ ม.ค. ๒๕๖๐

32- พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ๒๕๕๙ - ๑๒ ม.ค.๖๐  ชุดที่  01 -  02  -  03  -  04  -  05

 33- การประชุมผู้ปกครอง   อา. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐

34- ติว O-NET ม.๖ - “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์” -๒๕-๒๗ ม.ค.๖๐

 35-  ข้าค่ายพักแรม  ลส.-นน. ปีการศึกษา ๒๕๕๙    ๒๖-๒๘ ม.ค. 60   

 

 

 

>> ประชุมครู  ,  พิธีเปิดค่าย, ฐาน ม.1 , ม.1 ทำอาหาร, ม.1 ปิดค่าย , ม.2+3 สร้างค่ายพัก

 36-  กีฬาคณะสี  ปี ๒๕๕๙ 1) ว่ายน้ำ  2) ว่ายน้ำ  3) พาเหรด ถนน  4) พาเหรด (เข้า รร.)

 

  รอบกองไฟ ม.2 (1), รอบกองไฟ ม.2(2), ฐาน ม.2(1) , ฐาน ม.2(2) , รอบกองไฟ ม.3

          5) พาเหรด ใน รร.  6) พาเหรด เข้่าสนาม   7) พิธีเปิด   8) พาเหรดออกสนาม

 

 
          9) วิ่ง ๆๆๆ      10)  เชียร์      11) ชักคะเย่อ + กระโดเชือก     12) ฟุตบอล

  37- ผ้าป่า ปี ๒๕๕๙   ๑๔ ก.พ. ๖๐

 

        13) มอบถ้วยรางวัล   14) พิธีปิด

  38- ผอ.เขต   ตรวจราชการ ต.อ.พ.ข.น.   ๑๕ ก.พ. ๖๐

  39- เปิดบ้าน เตรียมพัฒฯ เขลางค์นคร ๒๕๕๙   ๒๔ ก.พ. ๖๐

 34- ปัจฉิมนิเทศ อำลาพระเกี้ยว     ๑๖ มี.ค. ๖๐

ปีการศึกษา 2558

ทำบุญตักบาตร-พิธีทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนาครบ 40 ปี    2  มิ.ย. 2558

ชั้น  ม.1-2-3  ฟังธรรมระหว่างพรรษา 2558   พฤ. 20 , 27 ส.ค. , 3 ก.ย. 2558

พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2558 4  มิ.ย. 2558

ชั้น  ม.4-5-6   ฟังธรรมระหว่างพรรษา 2558   พฤ. 10 ก.ย. 2558

การประชุมผู้ปกครอง  ครั้งที่ 1 / 2558   วันอาทิตย์ที่  14  มิ.ย. 2558

บุคลากรเกษียณ ปี 2558  กล่าวอำลาหน้าแถว   พฤ. 24 ก.ย. 2558

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   วันพฤหัสบดีที่  25  มิ.ย. 2558

 

กิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด  ณ หอประชุมพัฒวิท   วันพฤหัสบดีที่  25  มิ.ย. 2558

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี แสดงธรรม  ณ ลานตัวหนอน  ศ. 25 ก.ย. 2558

หล่อเทียนพรรษา  ปี 2558   วันอังคารที่ 21 ก.ค. 2558

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี แสดงธรรม  หอประชุมพัฒนวิท   ศ. 25 ก.ย. 2558

ระดับชั้น ม.1- ม.2  ถวายเทียนพรรษา  ปี 2558  วันพุธที่ 29 ก.ค. 2558

การประชุมสัมมนาบุคลากรเครือข่าย ต.อ.พ.  ครั้งที่ 2     1-3 ต.ค. 2558

ถวายเทียนพรรษา  ปี 2558  วันพุธที่ 29 ก.ค. 2558

พิธีเปิด กีฬาสี "พระเกี้ยวเกมส์ " ปี 2558   ศ. 13 พ.ย. 2558

หว่านเมล็ด - ถอนกล้าข้าว   ปี 2558      7  ก.ค.  และ   10  ส.ค. 2558

แข่งฟุตบอล ครูVSนร.หญิง ปิด กีฬาสี  ปี 2558   ศ. 13 พ.ย. 2558

ต้อนรับศิษย์เก่า  อนิพรณ์ (แนท)  มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015  อังคารที่  11 ส.ค.2558

 

กิจกรรม วันแม่  12 สิงหาคม  2558  ณ แปลงนาข้าว   อังคารที่  11 ส.ค.2558

ร่วมงาน ลอยกระทง 2558 (ประกวดกระทงรถใหญ่ )  พฤ. 26 พ.ย. 2558

(นักแสดง) ร่วมพิธีเปิด กีฬาสถาบันการพละศึกษา   ศุกร์ที่  21 ส.ค.2558

ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad   ศ. 11 ธ.ค. 2558

(แปรอักษร) ร่วมพิธีเปิด กีฬาสถาบันการพละศึกษา   ศุกร์ที่  21 ส.ค.2558

อบรม แกนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อ. 12  ม.ค. 2559

 

ติว O-Net  ม.6  โครงการ ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์     25-26  ม.ค. 2559

 

ค่าย ลส-นน. ปี 2558  01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 -10 -11    11-13  ก.พ.59

 

 

 

ปีการศึกษา 2557

อบรมคุณธรรม-จริยธรรม   ม.1, ม.4   ปีการศึกษา 2557  17 พ.ค.57

รับการประเมินเป็น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง # 1   26 ก.ย. 57

ต้อนรับ รองฯ ปริศนา  มารับตำแหน่งที่ ข.น.  29 พ.ค.57

รับการประเมินเป็น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง # 2   26 ก.ย. 57

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปี 2557  อา. 1  มิ.ย. 57

กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 57   30 ก.ย. 57

ประชุมส่วนราชการจังหวัดลำปาง (สภากาแฟ) เดือน มิ.ย.57  11  มิ.ย. 57

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ม.ต้น) ภาคเรียนที่ 2  ปี 2557  อา. 2  พ.ย. 57

การหว่านเมล็ด เพาะกล้าข้าว       30 มิ.ย. - 1 ก.ค.57

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ม.ปลาย) ภาคเรียนที่ 2  ปี 2557  อา. 2  พ.ย. 57

การฝึกซ้อมบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  18 ก.ค.57

การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน ต่างชาติ   # 1   ศ. 7  พ.ย. 57

ระดับชั้น  ม.2  ปี 2557   ถวายเทียนพรรษา   ณ วัดท่าล้อ    9 ก.ค.57

การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน ต่างชาติ  # 2   ศ. 7  พ.ย. 57

กิจกรรม หลังการฝึกซ้อมบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ  18 ก.ค. 57

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ต่างชาติ (รำวงลอยกระทง) # 3   ศ. 7  พ.ย. 57

อบรม สารธรรมสัญจร  โดย พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิติยาโณ 23 ก.ค. 57

การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ไทย)     # 4   ศ. 7  พ.ย. 57

ถอนกล้าข้าว + ย้ายกล้าเตรียมปลูก       31 ก.ค.57

แข่งว่ายน้ำ กีฬาคณะสี  57  จ. 26  ต.ค 57

ปลูกข้าว  " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ "   ชุดที่ 1      1  ส.ค. 57

 

ปลูกข้าว  " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ "   ชุดที่ 2      1  ส.ค. 57

 

ปลูกข้าว  " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ "   ชุดที่ 3      1  ส.ค. 57

 

ปลูกข้าว  " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ "   ชุดที่ 4     1  ส.ค. 57

ร่วมพิธีปิดแข่งขัน กีฬาไทคัพ กีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย    อ. 18  พ.ย. 57

ปลูกข้าว  " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ "   ชุดที่ 5      1  ส.ค. 57

ถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ   ณ สนามเข้าแถวเข้ารพธงชาติ  พฤ. 4 ธ.ค 57

ปลูกข้าว  " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ "   ชุดที่ 6      1  ส.ค. 57

จุดเทียนชัย ถวายพระพร  5 ธันวามหาราช       ศ. 5 ธ.ค 57

ถวายพระพรวันแม่ และ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น      8  ส.ค. 57

ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง งานฤดูหนาว ฯ 2557   ศ. 19 ธ.ค 57

กิจกรรมวันแม่ แม่ ดีเด่น - เพลงค่าน้ำนม     8  ส.ค. 57

ตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558     อ. 30 ธ.ค 57

ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้าน นร. ม.2/3  ปี 2557     ช่วง มิ.ย. - ก.ค. 57

   

พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวไปหอประชุม  ปี 2557    22  กันยายน 2557

   

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว  ปี 2557     22  กันยายน 2557

   

ปีการศึกษา 2556

ประชุม การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สู่มาตรฐานสากล    7-10 พ.ค.56

ทอดถวายกฐิน  ปี 2556      ณ วัดป่ายะ       8  พ.ย.56

ประชุม แนวทางการจัดการเรียนการสอน สู่มาตรฐานสากล    7-10 พ.ค.56

ต้อนรับ ผอ.ภูริต และ รองฯ ณัฐวุฒิ มารับตำแหน่งที่เขลางค์นคร       11  พ.ย.56

การประชุม ผู้ปกครอง น.ร.  ภาคเรียนที่ 1  / 2556    อา. 19 พ.ค.56

ร่วมงานประเพณี ลอยกระทง  ตำบลบ่อแฮ้ว       15  พ.ย.56

ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ( 1 มิ.ย. )    31 พ.ค.56

ขบวนแห่งานบุณตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน   12  ธ.ค.56

พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ( 1 มิ.ย. )    31 พ.ค.56

รดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2557  19  เม.ย..57

ผ้าป่า สบทบทุนเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา อาคาร  พ. เกษม อุปถัมภ์   31 พ.ค.56

 

แสดงฟ้อนรำ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ( 1 มิ.ย. )    31 พ.ค.56

 

พิธีไหว้ครู  ปี 2556  ( ระดับ  ม.ต้น )    13  มิ.ย. 56

 

พิธีไหว้ครู  ปี 2556  ( ระดับ  ม.ปลาย )    13  มิ.ย. 56

 

รับทุนการศึกษา  ระดับ ม.ต้น  -   ระดับ  ม.ปลาย     13  มิ.ย. 56

 

เด็กดีศรีเขลางค์  ปี 2555  รับเกียรติบัตร  ในวันไหว้ครู 56   13  มิ.ย. 56

 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   1 กรกฎาคม    1  ก.ค. 56

 

พิธีหล่อเทียนพรรษา  ปี 2556    4  ก.ค.56

 

ประชุมผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT และเครือข่าย    15  ก.ค.56

 

อบรมระบบฐานข้อมูลโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT  ฯ  15  ก.ค.56

 

อบรมระบบฐานข้อมูลโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT  ฯ  16  ก.ค.56

 

ตักบาตร  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 19  ก.ค.56

 

ถวายเทียนพรรษา  ปี 2556  19  ก.ค.56

 

ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้าน นร.  ม.2/4  ปีการศึกษา 2556    ช่วง  มิ.ย.-ก.ค. 56

 

พิธีเทิดพระเกียรติ   12 สิงหามหาราชินี และกิจกรรมวันแม่   9  ส.ค.56

 

ครูเกษียณอายุราชการ ' 56  อำลานักเรียน หน้าแถว    20 ก.ย.56

 

 พิธีมอบสะพานศาลาพระพุทธ                 20 ก.ย.56

 

 พิธี เปิดห้อง เกียรติยศ  "เขลางค์นคร "         20  ก.ย.56

 

ครูเกษียณอายุราชการ ' 56  อำลาครู ในที่ประชุมครู      26 ก.ย.56

 

ปีการศึกษา 2555

       
กิจกรรม  Foreign Language Day     อ. 25  ธ.ค. 55

กิจกรรม  รถประชาธิปไตย   จันทร์  21  ม.ค. 56
กีฬาคณะสี  ปีการศึกษา 2555     11-12  พ.ย.55

กิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์       ศ. 1  ก.พ. 2556
ระดับ ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม   18  ธ.ค. 55

อัญเชิญ รูปหล่อหลวงพ่อเกษม เขมโก  จากศาลาจริยธรรม   อ. 19  ก.พ. 56
 

กิจกรรม เทศสองธรรมาสน์ เนื่องในวันมาฆบูชา    อ. 19  ก.พ. 2556
 

อัญเชิญ รูปหล่อหลวงพ่อเกษม เขมโก  ขึ้นประดิษฐานมณฑป   28 ก.พ. 2556

ปีการศึกษา 2554

สรงน้ำพระ รดน้ำ ดำหัว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน    จันทร์  9  พ.ค. 54

พิธีลงนาม MOU หลักสูตรการเรียนฯ กับ LCCT   พฤหัสบดี  11  ส.ค. 54
ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม   ม.1, ม.4  พุธ  11 พ.ค. 54

กิจกรรม แถลงข่าว กีฬา สพฐ.เกมส์ 2554 ภาคเหนือ   อ.16 ส.ค. 54
ประชุมผู้ปกครอง  1/2554   อาทิตย์  22  พ.ค. 54

พิธีเปิดกีฬา สพฐ. เกมส์ ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1  อังคาร  23  ส.ค. 54
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พุธ  1 มิ.ย. 54

พิธี ปิด กีฬา สพฐ. เกมส์ ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1  จันทร์  29  ส.ค. 54

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน - อัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  1 มิ.ย. 54

แข่งขันว่ายน้ำ เขลางค์นคร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3  3 - 4  ก.ย. 54

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน - ปลูกไม้หอม ปล่อยปลา    พุธ  1 มิ.ย. 54

ครูเกษียณ อำลานักเรียนหน้าแถว   ศ. 30  ก.ย. 54
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน - ทอดผ้าป่าสามัคคี  พุธ  1 มิ.ย. 54

พิธีย้ายพระพุทธรูป ประจำโรงเรียน ไปศาลาสร้างใหม่    ศ. 30  ก.ย. 54

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนงานราตรีศรีเขลางค์     เสาร์  4 มิ.ย. 54

พิธีสืบชะตา และทำบุญโรงเรียน   ศ. 30  ก.ย. 54
ประชุมปรึกษาข้อราชการ (สภากาแฟ )    พุธ  8  มิ.ย. 54

พิธีมอบเกียรติบัตร-ทุนการศึกษา-ผอ.ทวีเดช กล่าวอำลา นร.   ศ. 30  ก.ย. 54
พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2554   พฤหัสบดี  16  มิ.ย. 54

พิธีแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2554   ศ. 30  ก.ย. 54
กิจกรรม วันสุนทรภู่  2554   พฤหัสบดี  23  มิ.ย. 54

ทอดถวายกฐิน ปีการศึกษา 2554  ณ วัดสบไพร   พฤ. 3  พ.ย. 54
พิธี หล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2554   พฤหัสบดี  7  ก.ค. 54

พิธี ต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่  "นายเกตุ  เปี้ยอุตร"   พฤ. 10  พ.ย. 54
กิจกรรม ฟังเทศน์วันเข้าพรรษา   ก.ค. 54

พิธี เปิด-ปิด กีฬาคณะสี  ปีการศึกษาี 2554     พ. 23  พ.ย. 54
กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา   พฤหัสบดี  14  ก.ค. 54

น.ร. ระดับ ม.2  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่     อ. 6  ธ.ค. 54
กิจกรรม ชุมนุม 100 ปี ลูกเสือไทย   พฤหัสบดี  14-17  ก.ค. 54

วันเกียรติยศ และ อำลากาแล   ม.3, ม.6  ปี 2554     จ. 12  มี.ค. 55
กิจกรรม ถวายพระพร 12 สิงหา   พฤหัสบดี  11  ส.ค. 54

 

กิจกรรม เปิดธนาคารโรงเรียน   พฤหัสบดี  11  ส.ค. 54

 
พิธีเปิดสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  พฤหัสบดี  11  ส.ค. 54

 

ปีการศึกษา 2553

วันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2553  อาทิตย์  16  พ.ค. 53

กีฬาคณะสี  ปีการศึกษา 2553    อังคาร 28 , พุธ 29    ก.ย. 53

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา  พฤหัสบดี  27  พ.ค. 53

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ  ปี 53  พฤหัสบดี  30 ก.ย. 53

พิิธีไหว้ครู   ปีการศึกษา 2553  พฤหัสบดี  10  มิ.ย. 53

ประชุมปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์และห้องเรียนสีเขียว  พฤหัสบดี  28 ต.ค. 53

การซ้อมแผนป้องกันภัย แผ่นดินไหว   พุธ  23  มิ.ย. 53

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  2/2553   อาทิตย์ี  7  พ.ย.53

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ป่าไม้ลำปาง และ กฟผ.   พุธ  30  มิ.ย. 53

ุทอดถวายกฐิน  วัดหัวทุ่ง  ต.บ้านเป้า  พฤหัสบดี  18 พ.ย. 53

หล่อเทียนพรรษา  จันทร์  12 ก.ค.53

รองฯ ศรีรัตน์ ธิต๊ะ  ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ( ผอ. )  ศุกร์ี  19 พ.ย. 53

ถวายเทียนพรรษา  6 วัด   จันทร์  19 ก.ค. 53

นร. ระดับ  ม.2  ปี 53  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  พฤหัสบดีี  23 ธ.ค. 53

ประชุมสภานักเรียน  สพท. ลป. เขต 1  จันทร์  2 ส.ค. 53

ค่ายสหวิทยาการ คณิต-ไทย-งานบ้าน-ธุรกิจ-คอมฯ      6 - 9  ม.ค. 54

ถวายพระพร  12 สิงหา มหาราชินี    พุธ  11 ส.ค. 53

ต้อนรับ ผอ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35     ศุกร์ีี  14 ม.ค. 54

งานวันคุ้มครองผู้บริโภค    ณ หอประชุมพัฒวิท  พฤหัสบดีที่  19 ส.ค. 53

วันวิชาการ " เขลางค์นิทัศน์ "  ปีการศึกษา 2553  อังคาร  25 ม.ค. 54

ครูเกษียณ อำลานักเรียนหน้าแถว  พฤหัสบดี  16 ก.ย. 53

ต้อนรับ ผอ. คนใหม่ - นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ   พฤหัสบดี  10  ก.พ. 54

ผอ.บุญเรือง  อำลานักเรียนหน้าแถว   ศุกร์ี  17 ก.ย. 53

วันเกียรติยศ  นร. ม.3, ม.6  จบปีการศึกษา 2553   พุธ  9 มี.ค. 54

ปีการศึกษา 2552

ปฐมนิเทศ   ม.1, ม.4  ปี 52 - 11-12 พ.ค.52

"แนะแนวอาชีพ"  โดยงานแนะแนวและ สนง.จัดหางาน    พฤ.29 พ.ย. 52
กิจกรรมรณรงค์ งดสูบบุหรี่      ม.6/1

ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.1  พักแรม     30 พ.ย. - 1  ธ.ค. 52
พิิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2552    -  18 มิ.ย.52

ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.2  พักแรม     3 - 5  ธ.ค. 52

กิจกรรม เทเหล้า เผาบุหรี่ หล่อเทียนพรรษา  -  18 มิ.ย.52

สาธารณสุขลำปาง อบรมพิษภัยบุหรี่  นักเรียน  ม.2      22  ธ.ค. 52
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่    25  มิ.ย. 52

ูกีฬาสี ปีการศึกษา 2552   อ. 29 ธ.ค. 52
นร. ม. 2  ถวายเทียนพรรษา  วัดท่าล้อ    3 ก.ค. 52

ีเลี้ยง ปีใหม่ และ  รับ - ส่ง  รอง ผอ. รับตำแหน่งใหม่   อ. 29 ธ.ค. 52
ผอ.สทศ. บรรยาย การสอบ O-NET,GAT,PAT่    5 ก.ย. 52

ูทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่      จ. 11 ม.ค. 53

มุทิตาจิตครูเกษียณราชการ  30 ก.ย.2552่      24-25 ก.ย. 52

ูอบรมนายหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.1      พฤ. 14-15 ม.ค. 53

ทอดกฐิน  ปี 52   ณ  วัดบ้านแลง    พฤ. 29 ต.ค. 52

สาธารณสุขลำปาง จัดกิจกรรมรณงค์แกนนำ อย.น้อย    พฤ. 28 ม.ค. 53

สาธารณสุข , วงB.O.Y. รณรงค์ป้องกันไข้หวัด 2009   พ. 11 พ.ย.52

ค่ายศิลปะ (ทัศน์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ )      พฤ. 11 ก.พ. 53

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  1/52    พ. 18  พ.ย. 52

วันเกียรติยศ  ม.3 , ม.6   ปีการศึกษา 2552      พฤ. 11 มี.ค. 53  

ปีการศึกษา 2551

อบรมพุทธบุตร ม.1, ม.4 -  7-8 พ.ค. 51

กีฬาสี '51 24-26 ก.ย. 51

พิธีไหว้ครู 2551 - 12 มิ.ย 51

มุทิตาจิตครูเกษียณราชการ  30 ก.ย. 51   26 ก.ย. 51

วันสุนทรภู่ - 26 มิ.ย.51

พิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญานามแด่ พระพี่นาง ฯ 14 พ.ย.51

ถวายเทียนพรรษา  10 ก.ค.51

ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.2  เข้าค่าย พักแรม     พ. 7 ม.ค. 52

ถวายพระพร  12 ส.ค 51

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา     พ.ฤ. 25 ก.พ. 52

สาธิตหุ่นละครโจหลุยส์ ฯ  - 22 ส.ค 51

วันเกียรติยศ  ม.3    2551 . . .  14  มี.ค. 2552

เปิดบ้าน-โรงเรียนวิถีพุทธ - 28 ส.ค.51

วันเกียรติยศ  ม.6    2551 . . .  15  มี.ค. 2552

       

ปีการศึกษา 2550

รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ...  19-21  ม.ค. 2550

งานโครงการ ฯ  เศรษฐกิจพอเพียง - 17 มิ.ย 50

อบรมจริยธรรม  ม.1, ม.4 -  11-12 มี.ค. 50

วันแม        ส.ค.50

เทียนพรรษา - 27 ก.ค.50

งาน ส่งเสริมคุณธรรม ฯ  - 13 ก.ย.50

ฟังเทศน์ระหว่างพรรษา  -  8-29 ส.ค.50

ทอดกฐิน ถวาย วัดหนองละคอน - 15 พ.ย.50

กีฬาสี  ปี 2550 - 24-25 ก.ย.50

ถวายพระพร วันพ่อ  - 4-5 ธ.ค.50

โครงงานชนะเลิศ  คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์  

งานวันครู  - 16 ม.ค.51

เขลางค์นคร สืบสานงานพระราชดำริ ฯ - 9 ธ..ค.50 

ค่ายภาษาอังกฤษ - 26 ม.ค.51

 

 

อำลากาแล 50  - 27 ก.พ. 51

 

ครูอาสาสมัคร Kenneth R. Brown - มิ.ย.50

 

ปีการศึกษา 2549

กฐินโรงเรียน ถวาย วัดบ้านแค่  - 2 พ.ย.  49

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   -  9 พ.ย. 49
ม.1 สอบวิชาลูกเสือโลก  - 13 พ.ย. 49

ม.2 พักแรม   -  22-24 พ.ย. 49
กีฬาสี   -  27-28  พ.ย. 49

ตักบาตรในโรงเรียน -  7 ธ.ค. 49
ม.3 พักแรม   -  13-15 พ.ย. 49

วันเปิดประชุมสมาชิกสวนพฤกศาสตร์  - 25 ธ.ค. 49
ค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp    -  2 ก.พ. 50

วันเกียรติยศและอำลากาแล  -  7 มี.ค. 50
ผลงาน แข่งขันวาดภาพ

ผลงาน แข่งขันสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้   ส.ค.49
 

ครูอาสาสมัคร Morgan Springer

 

Laura Rodrigues Damazio นร.แลกเปลี่ยน โรตารี่ จากบราซิล - ส.ค.49

 

ปีการศึกษา 2548

ไหว้ครู  - 16 มิ.ย.  48

ปลูกวันแม่-เกี่ยววันพ่อ  -  4 ส.ค. 48
ค่ายพุทธบุตร  -  2548

กีฬาสี  -  7-8 พ.ย. 48

เขลางค์นิทัศน์ (Open House) - 21 ธ.ค. 48

ทอดฐิน  วัดหนองร่อง  -  10 พ.ย. 48

 

Andrew Reagen  นร.แลกเปลี่ยน - ส.ค.2548

 

ปีการศึกษา 2547

กฐิน ถวายวัดบ้านเป้า  -   2547

กีฬาสี 47  -   2547
อำลากาแล 47   -  2547

กีฬาสี 47  (ชุดที่ 2 )

VIP เยี่ยมชมโรงเรียน

กีฬาสี (1 หน้า)
เกี่ยวข้าว

ลส. , นน  ม.2 พักแรม  - 2547

บรรพชาสามเณร

ค่ายพุทธบุตร  ม.5 - 27-29 ธ.ค.47