FB: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
FB: เขลางค์นคร
   .:  กระทรวงศึกษาธิการ
   .:  สำนักงาน สพฐ.
   .:  สพม. เขต 35
   .:  สพป. ลป. เขต 1
   .:  สลิบเงินเดือน
   .:  สกสค. ลำปาง
   .:  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   .:  สหกรณ์ ครูสามัญ
   .:  กองทุน กบข.
   .:  งานทะเบียนวัดผล สพฐ.
   .:   ยื่นรับบำนาญด้วยตนเอง

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

           กำหนด ลงทะเบียน  วิชาเพิ่มเติม 1/2560     ระดับชั้น ม.2 และ ม.3
           >> วันจันทร์ที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560      เวลา 8.00-20.00 น.

                 << รายวิชาเพิ่มเติมที่เปิดให้เลือกเรียน >> ชั้น ม.1 , ชั้น ม.2 , ชั้น ม.3

             ประกาศ การจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
                  1. ระเบียบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
                 
2. การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร,  แบบฟอร์มยื่นจำหน่ายอาหาร,  ใบเสนอราคา จำหน่ายอาหาร
                 
3. เงื่อนไขการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปี 2560

        ประกาศชื่อ นร.   ที่สอบผ่านเกณฑ์ เข้าเรียน ชั้น ม.๔ ( ผลสอบ วันอาทิตย์ที่ ๒ เม.ย.๖๐)

        ประกาศผล   สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์-โสตทัศนูปกรณ์

        ประกาศผล   สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างคณิศาสตร์

        ประกาศชื่อ นร.   ที่สอบผ่านเกณฑ์ เข้าเรียน ชั้น ม.๑ ( ห้องพิเศษวิทย์-คณิต ) รอบ ๒

        ประกาศชื่อ นร.   ที่สอบผ่านเกณฑ์ เข้าเรียน ชั้น ม.๔ ( ห้องพิเศษวิทย์-คณิต ) รอบ ๒

        ประกาศชื่อ นร.   โควตาพิเศษ เข้าเรียน ชั้น ม.๔ ( แผน วิทย์-คณิต ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

        ประกาศ ชื่อ นร.   โควตาพิเศษ เข้าเรียน ชั้น ม.๑ ( ห้องเรียนทั่วไป ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

        ประกาศ ชื่อ นร.   นร.ที่สอบผ่านเกณฑ์ เข้าเรียน ม.๑ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

        ประกาศ ชื่อ นร.   นร.ที่สอบผ่านเกณฑ์ เข้าเรียน ม.๔ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

        ประกาศผลการรับนักเรียน ม.๓ รร.เดิม   เข้าเรียน ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

        ดาวน์โหลด  ฟอร์ม ตารางกำหนดหน่วยการเรียน , การเขียนโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ,  ฟอร์ม อื่น ๆ

........................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม ต.อ.พ.ข.น.      ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่่  หรือคลิก   Facebook

โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จ.ลำปาง ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
ณ แปลงนาข้าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครLogin >
คลังข้อสอบ ในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
** DLIT (Distance Learning Information Technology)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลังสื่อการสอน DLIT (DLIT Resources)

ดาวน์โหลด...เอกสารและวีดีโอ ประกอบการเรียนรู้ จากห้องเรียน DLIT

 

-------------------------------------------------------------------------------------

* * แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN สำหรับครูทุกท่าน ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            :   ศาสตร์ พระราชา


***************************************

เชิญชวน ครูและนักเรียน ฝึกฝน ทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
>>>>: ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
>>> : ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท

-----------------------------------------------------------------------
ตารางเรียนนักเรียน-2-2559 >> ชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4, ม.5, ม.6
-----------------------------------------------------------------------

   

 
 
   
โหลด ฟอร์ม เอกสารวิชาการ  
เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
เดือน  เม.ย.-พ.ค.60 , เดือน  ก.พ.-มี.ค.60
ระบบงานสารบรรณ 
ทะเบียนพรรณไม้
แผนผัง ฐานการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนผัง แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
   

 

 

 


      ม.1    |    ม.2   |    ม.3   |   ม.4   |   ม.5   |   ม.6   |

 
 

 
 

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

 


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง 249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100
Tel. 054-230 475 (บริหารทั่วไป), 054-312 222 (วิชาการ), 054-230 698 ( งบประมาณ)    Fax 054-230 603    Email :tup-kln@hotmail.com

Copyright By Triamudomsuksapattanakarn Khelangnakorn School Lampang THAILAND